Kies een dienstverlener die je zoekt en begin te vergelijken!

Bespaar tijd & geld op een dienst dat je nodig hebt

Gemakkelijk binnen 3 stappen. Kiezen, invullen & vergelijken maar!

Bespaar tot maarliefst 40%

Algemene voorwaarden

Wij willen je graag een goede dienstverlening bieden en vinden het daarom belangrijk dat het duidelijk is wat je van ons kunt verwachten. Hieronder tref je onze algemene voorwaarden die op onze dienstverlening aan jou van toepassing zijn.

Heb je na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via het e-mailadres support@offertesbrabant.nl of het telefoonnummer 0165.

Definities

 1. Offertes Brabant: de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid offertesbrabant.nl is een handelsnaam van Leadinc VOF , met KvK-nummer 81328788
 2. Partner(s): dienstverleners – rechtspersonen en natuurlijke personen – die met Offertes Brabant een overeenkomst sluiten met als doel van Offertes Brabant aanvragen te ontvangen.
 3. Jij: de aanvrager – rechtspersoon of natuurlijke persoon – die een aanvraag invult via de Website van Offertes Brabant.
 4. Offerte aanvraag: een door een bezoeker van de Website ingezonden verzoek om via de Website van Offertes Brabant in contact te komen met Partners
 5. Website: alle websites die Offertes Brabant exploiteert voor haar dienstverlening.

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Offerte aanvraag die Offertes Brabant je via de Website biedt. Als je een Offerte aanvraag plaatst, dan gelden deze algemene voorwaarden tussen Offertes Brabant en jou.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, als je dit voorafgaand aan je Offerte aanvraag uitdrukkelijk schriftelijk met Offertes Brabant bent overeengekomen.
 3. Offertes Brabant heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigingen. Jij stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden gelden tussen Offertes Brabant en jou. De laatste versie van deze algemene voorwaarden kun je vinden op: https://Offertes Brabant.nl/algemene-voorwaarden.

Dienstverlening van Offertes Brabant

 1. Via de Website van Offertes Brabant kun je gratis een Offerte aanvraag doen voor een door jou opgegeven dienst.
 2. Offertes Brabant stuurt je Offerte  aanvraag aan maximaal vijf relevante Partners die de door jou gezochte dienst aanbieden.
 3. Offertes Brabant brengt met haar dienstverlening vraag en aanbod bij elkaar. Offertes Brabant is geen partij bij de eventuele overeenkomst die jij en een Partner met elkaar sluiten.

Offertes Brabantaanvraag

 1. Als Offertes Brabant je Offerte aanvraag ontvangt, beoordeelt zij deze aanvraag. Als de aanvraag compleet is, stuurt zij deze door aan de Partners die Offertes Brabant op basis van de gegevens uit jouw Offerte aanvraag voor je heeft geselecteerd.
 2. Offertes Brabant garandeert niet dat de Partners met je contact opnemen.

Jouw gegevens

Offertes Brabant beschermt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie hierover verwijst Offertes Brabant naar haar Privacy Policy voor de Aanvrager.

Klachten

 1. Offertes Brabant wil graag dat haar dienstverlening aansluit bij je verwachtingen. Als je een klacht hebt over de dienstverlening van Offertes Brabant, verzoekt Offertes Brabant dit te melden via het e-mailadres support@OffertesBrabant.nl.
 2. Klachten worden in behandeling genomen als zij schriftelijk worden ingediend via het voormelde e-mailadres. De klacht dient een beschrijving van de situatie en eventuele bewijsstukken te bevatten.
 3. Offertes Brabant streeft ernaar binnen vijf werkdagen de klacht van reactie te voorzien.

Aansprakelijkheid

 1. Offertes Brabant is alleen aansprakelijk voor directe schade van jou, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Offertes Brabant.
 2. Offertes Brabant is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Offertes Brabant is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen en/of nalaten van een Partner.
 4. De aansprakelijkheid van Offertes Brabant is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Offertes Brabant.

Nietigheid

Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Toepasselijk recht

Op overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen is Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechter

Geschillen tussen Partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van Rechtbank Breda.

Offertes Brabant biedt alles aan

Heb je een behanger, schilder, aannemer en nog veel meer dienstverleners nodig? Dan ben je bij Offertes Brabant op het juiste adres. Wij checken bedrijven en laten ze pas partner worden wanneer ze onze criterium behalen. Heb jij een bedrijf en wil je partner van ons worden? meld je bedrijf dan aan. 

Behanger inhuren via Offertes Brabant

Zoek je een kwalitatieve behanger voor jouw klus? Wil je een behanger inhuren die je waarde geeft voor je geld? Een behanger die professioneel en gecheckt is door Offertes Brabant? Dan kan dat via dit formulier. Ontvang meerdere offertes van verschillende behangers en vergelijk, bespaar en goan!

Schilder inhuren via Offertes Brabant

Zoek je een kwalitatieve schilder voor jouw klus? Wil je een schilder inhuren die je waarde geeft voor je geld? Een schilder die professioneel en gecheckt is door Offertes Brabant? Dan kan dat via dit formulier. Ontvang meerdere offertes van verschillende schilders en vergelijk, bespaar en goan!

Aannemer inhuren via Offertes Brabant

Zoek je een kwalitatieve aannemer voor jouw klus? Wil je een aannemer inhuren die je waarde geeft voor je geld? Een aannemer die professioneel en gecheckt is door Offertes Brabant? Dan kan dat via dit formulier. Ontvang meerdere offertes van verschillende aannemer en vergelijk, bespaar en goan!